Geen wachtlijsten!
24 / 7 bereikbaar

+31 6 86229357

Snelliusweg 40-25

info@frontidazorg.nl

Ons hulpaanbod

Een erkende zorgaanbieder

Hoe wij onze cliënten helpen?

Frontida is een erkende zorgaanbieder die begeleiding biedt aan (jong)-volwassenen met een (complexe) problematiek.

Ambulant wonen

Ambulant wonen richt zich op het aanbieden van specialistische zorg aan huis

Voor wie?

Wij bieden ambulante specialistische zorg in Arnhem aan via een PGB, Zorg in Natura, in samenwerking met ketenpartners. Ambulante specialistische zorg kan alleen worden aangeboden wanneer een cliënt een WLZ-indicatie heeft. Wij bieden met name diegene zorg waarbij sprake is van dubbel diagnose problematiek: (chronische) verslaving en psychiatrie.

Beschermd(opensetting) wonen

Veiligheid biedt ruimte voor groei!

Voor wie?

Een van de belangrijkste behoefte van een mens is veiligheid en de ruimte om te ontwikkelen. Wij werken vanuit het principe dat vallen en opstaan erbij hoort. Ruimte om te mogen vallen maakt ontwikkeling mogelijk, vanuit hier kan vaak een stijgende lijn worden ingezet. Vanuit een presentiebenadering werken wij aan herstel en het oplossend vermogen van onze bewoners. Kwetsbaarheid mag een plaats krijgen in het leven waarbij opnieuw gezocht wordt naar een zinvol bestaan in onze samenleving. Goede zorg is afgestemd op de wens van de bewoner om te willen veranderen. Onderdeel hiervan is het individuele zorgplan dat door de begeleiding samen met de cliënt (en waar gewenst en mogelijk samen met het sociaal netwerk) wordt opgesteld, waarbij er doelen worden beschreven waar de cliënt graag aan wil werken en ondersteuning bij kan gebruiken.

Dagbesteding

Op de locatie in Arnhem is de dagbesteding van Frontida gevestigd. Vanuit de visie die Frontida heeft, vinden we het belangrijk dat onze bewoners meedoen in de maatschappij. Dit kan middels werk, studie of hobby zijn. In sommige gevallen is de afstand of de drempel nog (te) groot. In deze situatie kan een bewoner deelnemen aan de activiteiten die gehouden worden binnen de dagbesteding. Hierdoor wordt de bewoner ook bewogen tot een gezond dag- en nachtritme en het actief bezig zijn. Dagbesteding spreekt iemand aan op zijn vaardigheden en kwaliteiten en hier is dan ook oog voor vanuit de dagbesteding. Samen met de activiteitenbegeleider wordt een plan gemaakt, welke bij jou past en aansluit bij jouw wensen en mogelijkheden.

Wie zijn wij?

Wij hebben op een locatie in Arnhem een dagbestedingsplek, welke bestaat uit verschillende ruimtes waardoor een veelzijdigheid van activiteiten kan worden aangeboden. Hierbij kan gedacht worden aan houtbewerking en andere klusjes, groenvoorziening, koken en bakken, sport-gerelateerde activiteiten, schilderen en nog veel meer. Er wordt samen gekeken wat het beste past.

Op de dagbesteding worden de cliënten begeleid door de activiteitenbegeleider, die ook dient als vast aanspreekpunt. Op deze manier wordt er gewerkt aan ontwikkeling van kwaliteiten, maar kan de cliënt ook op ieder moment van de dag terecht bij de vaste begeleider wanneer hem/haar iets dwars zit.

Tijdens de dagbesteding staat de begeleider naast de cliënt in het werkveld. De dagplanning wordt afgestemd op de doelen en het niveau van de cliënt. Door middel van gesprekken wordt continu bekeken of de cliënt niet op zijn/haar tenen moet lopen en of het dagprogramma aangepast moet worden. Wij willen een veilige en kleinschalige omgeving bieden waarin structuur en duidelijkheid van belang zijn. Al onze dagbesteding vindt plaats op locatie, echter worden soms specifieke activiteiten in het bijgelegen bos/park gehouden of samen gewerkt met omliggende bedrijven.

Ons doelgroep

Wij richten ons op het vergroten van de zelfredzaamheid en het aanleren van vaardigheden die nodig zijn om weer mee te kunnen doen in de maatschappij.

Vanuit intensieve begeleiding door vaste begeleiders zetten we in op vertrouwen en groei in de persoonlijke ontwikkeling. Iedereen die baat heeft bij nabijheid en (intensieve) begeleiding kan zich aanmelden.

Hoe werk het?

We hebben een uitgebreide intake procedure waarbij we zowel de omgeving als de doorverwijzer betrekken. Niet iedereen is toe aan een plaatsing bij Frontida Zorg. In sommige gevallen is een behandeling eerst nodig voordat woonbegeleiding gestart kan worden.Denk daarbij aan actief hard drugs gebruik, ernstige psychiatrische stoornissen die nog actief zijn en/of crimineel gedrag waar nog geen aandacht aan besteed is vanuit reclassering of een andere instantie.

We willen kunnen waarmaken dat iedereen zich prettig en veilig voelt binnen de eigen woonomgeving.

× Hoe kan ik je helpen?